Bosco Caride
 
 
 
 
 
 
 
 
     
textos
     
     
         
   
2011
Paisajes construidos. Galería Rayuela. Madrid
 
       
       
   
   
   
2011
Abreveverba. Casa das Artes. Vigo - Kiosco Alfonso. A Coruña
 
     
     
   
2009
Telepronter. Centro Torrente Ballester. Ferrol
 
     
     
   
2006
Recuerdos de mi ciudad. Centro Cultural Deputación de Ourense.
 
     
     
   
 
   
1991
Galería Ad-Hoc