Bosco Caride

2011 Paisajes construidos. Galería Rayuela. Madrid
2011 Abreveverba. Casa das Artes. Vigo - Kiosco Alfonso. A Coruña
2009 Telepronter. Centro Torrente Ballester. Ferrol
2006 Recuerdos de mi ciudad. Centro Cultural Deputación de Ourense.
1991 Galería Ad-Hoc